ปลูกผมแบบ FUT Long hair

FUT Long Hair

FUT Long Hair คืออะไร?

การปลูกผมแบบ FUT Long Hair เป็นการปลูกผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการปลูกผมแบบ FUT แตกต่างกันตรงที่การแยกเก็บเซลล์รากผม โดย FUT Long Hair จะนำเซลล์ผมที่ยังคงความยาวของเส้นผมมาใช้ปลูก เทคนิคนี้จะสามารถสร้างแนวผมใหม่ได้ตามต้องการ ผมที่ปลูกใหม่จะมีลักษณะยาวกว่าการปลูกผมโดยใช้เซลล์ผมแบบธรรมดา และจะสามารถเห็นแนวผมยาวได้ทันทีตั้งแต่ปลูกผมเสร็จ

ผู้ที่เหมาะต่อการศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT Long Hair

– ผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาผมบาง รอยแสกหน้าผากกว้าง ซึ่งสามารถเห็นผลที่เป็นธรรมชาติได้ทันทีหลังปลูก

– ผู้ที่ต้องการปลูกแนวผมใหม่ในบริเวณต่าง ๆ สามารถทำได้ทั้งปลูกผม ปลูกจอน ปลูกคิ้ว

– สามารถทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัญหาเส้นผม

FUT Long Hair

ซึ่งวิธีการปลูกผมแบบ FUT Long Hair เป็นเทคนิคเฉพาะของมาสเตอร์พีซ คลินิก ที่จะต้องใช้ความชำนาญมากกว่าการเก็บเซลล์รากผมแบบปกติทั่วไป อีกทั้งในขั้นตอนของการปลูกผม FUT Long Hair จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการวางกราฟผมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวางกราฟผมให้สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการปลูกจอนและผมด้วยเทคนิค FUT Long Hair

FUT Long Hair

1.  แพทย์ทำการวาดตำแหน่งที่ต้องการจะปลูก

FUT Long Hair

2. ฉีดยาชาบริเวณที่ต้องเก็บเซลล์รากผม และนำเซลล์รากผมออกมาเพื่อทำการคัดแยก

FUT Long Hair

3. คัดเลือกเซลล์รากผม ก่อนนำไปปลูกยังจุดที่ต้องการ

FUT Long Hair

4. ปลูกจอนด้วยเทคนิค FUT Long Hair

FUT Long Hair

5. หลังปลูกจอนจะเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีว่า เส้นผมยาวขึ้นหลังทำ