การปลูกผมแบบ FUT

FUT

การปลูกผมแบบ FUT (Follicular Unit Transplantation)

การปลูกผมแบบ FUT นั้น เป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก จึงอาจไม่นับเป็นการผ่าตัดก็ได้ ซึ่งมีวิธีการรักษาโดยแพทย์จะผ่าตัดย้ายเซลล์ผิวหนังศีรษะบริเวณท้ายทอยหรือด้านข้างของศีรษะที่มีความแข็งแรงของเส้นผมและเซลล์รากผมมากที่สุด เมื่อทำตัดออกมาแล้วจะถูกนำมาคัดแยกเซลล์อีกครั้งก่อนจะนำมาปลูกบริเวณที่ต้องการ

ผู้ที่เหมาะต่อการศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT

 • บุคคลที่มีปัญหาผมบาง หรือหนังศีรษะล้านเป็นบริเวณกว้าง
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลที่ต้องปลูกเส้นผมมากกว่า 2,500 กราฟขึ้นไป
 • ใช้เวลาในการทำน้อยกว่าการปลูกผมแบบ FUE

วิธีการศัลยกรรมปลูกผมแบบ  FUT

การปลูกผมแบบ FUTผู้เข้ารับการรักษาจะต้องสระผมก่อนเข้ารับการรักษาอีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกผม โดยเริ่มจากการพันศีรษะโดยรอบก่อนจะไถเส้นผมบริเวณที่แพทย์ต้องการย้ายไปปลูกต่อ หลังจากนั้นจึงให้ผู้เข้ารับการรักษาทำการนอนคว่ำและฉีดยาชารอบบริเวณที่ได้ทำการประเมินไว้ โดยขั้นตอนนี้แพทย์จะทำการกรีดลอกชั้นผิวหนังที่ทำการวัดจำนวนกราฟไว้แล้วและเย็บปิดแผล โดยผู้เข้ารับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บขณะทำ

การปลูกผมแบบ FUT ผ่าตัดเล็กหลังจากได้มีการกรีดลอกชั้นผิวหนังที่มีรากผมตามที่ต้องการไว้แล้ว แพทย์จะทำการผ่าแยกเซลล์ผมที่แข็งแรงผ่านกล้องจุลทรรศน์ ขั้นตอนต่อไปจึงเริ่มเข้าสู่การปลูกผม โดยเริ่มจากแพทย์จะฉีดยาชาโดยรอบบริเวณที่ต้องการปลูกผม และกอผมที่แข็งแรงมาปลูกบริเวณที่ต้องการ โดยผู้เข้ารับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บขณะทำ

การเตรียมตัวก่อนศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT

 • กรุณาแจ้งข้อมูลหากมีโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา หรือหากมีอาการเจ็บป่วยก่อนวันผ่าตัด ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนวันผ่าตัด อย่างน้อย 1-3 วัน
 • งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 สัปดาห์ก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ควรงดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด อย่างน้อย 7-14 วันก่อนการผ่าตัด
 • งดชา กาแฟ แต่สามารถรับประทานอาหารเช้ามื้อเล็กๆ ก่อนผ่าตัดได้
 • งดการดัดผม ทำสีผม หรือย้อมผม ก่อนการปลูกผม 1 สัปดาห์ และงดการดัดผม ทำ สีผม หรือย้อมผม หลังปลูกผมเป็นเวลา 1 เดือน
 • วันที่ผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ควรสวมเสื้อเชิ้ต ไม่ควรสวมเสื้อที่ต้องถอดลอดผ่านศีรษะ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกราฟที่ปลูก
 • ควรมีผู้ติดตามหรือญาติมาด้วยในวันผ่าตัด

 

ขั้นตอนศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT
ขั้นตอนการปลูกผมแบบ FUT

การดูแลหลังศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT

 • หลังปลูกผม อาจมีเลือดบริเวณที่ปลูกผม ควรดูแลรักษาบริเวณที่ปลูกผมให้แห้งอยู่เสมอด้วยการใช้ผ้าก๊อซสะอาดซับเบาๆ
 • หลังปลูกผม 2 สัปดาห์ ห้ามเช็ด ถู เกา บริเวณที่ปลูกผมเด็ดขาด
 • หลังปลูกผม อาจพบอาการบวมบริเวณหน้าผากหรือใบหน้าได้ ส่วนใหญ่เป็นอาการบวมเล็กน้อยและหายไปเองภายใน 7 วัน ทั้งนี้สามารถใช้ Cold pack ประคบบริเวณหน้าผากได้ตามความต้องการ แต่ต้องระวังไม่ให้โดนบริเวณที่ปลูกไป
 • หลังปลูกผมควรสวมผ้าคาดศีรษะที่คลินิกจัดเตรียมไว้ให้ อย่างน้อย 4 วัน โดยคาดไว้ตลอดเวลา (ยกเว้นเวลาสระผม แต่ไม่ควรถอดนานเกิน 30 นาที)
 • หลังการปลูกผมไม่ควรให้บริเวณที่ปลูกผมกระทบกับแสงแดดโดยตรง และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนเพื่อป้องกันการเกิดเหงื่อและความอับชื้น
 • หลังการปลูกผมควรนอนหงายเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • หลังการปลูกผมควรงดออกกำลังกาย ยกของหนัก และการก้มหน้าที่ต่ำกว่าระดับเอวเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • หลังการปลูกผมงดว่ายน้ำทั้งในสระว่ายน้ำหรือทะเล อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และงดการเข้าซาวน่า (Sauna) อย่างน้อย 2 เดือน เนื่องจากความร้อนสูงมีผลต่อรากผมที่ปลูกไป
 • สามารถรับประทานอาหารได้ ตามปกติ แต่งดเว้นอาหารรสจัด อาหารหมักดอง ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการปลูกผม และงดการควบคุมอาหารหรือลดน้ำหนัก ในช่วง 6 เดือนหลังปลูกผม เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียงต่อการนาไปสร้างเส้นผมใหม่
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 1 สัปดาห์หลังการปลูกผม
 • งดการดัดผม ทำสีผม หรือย้อมผม หลังปลูกผมเป็นเวลา 1 เดือน
 • แพทย์จะนัดเข้ามาติดตามผลหลังการผ่าตัด (Follow – Up Visits) 1 วันแรกหลังทำเพื่อสระผมและเช็คความเรียบร้อยของแผล จากนั้นจะนัดติดตามผลอีกเมื่อครบ 30วัน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 1 ปี เพื่อตรวจดูสภาพเส้นผม

ผลลัพธ์หลังศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT