แนะนำแพทย์

พญ. วิชุดา นามศิริพงศ์พันธู์

DR.WICHUDA NAMSIRIPONGPUN

Specialty:

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม และผิวหนัง

Qualifications:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2542-2548

การศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรม:

 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, จันทบุรี, 2548-2550
 • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, 2550
 • Diploma in Practical Dermatology, Department of Dermatology Cardiff University, 2552-2553
 • Short Course Training in Skin Laser Surgery, Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,  April-May 2555
 • KCCS facial cosmetic surgery Diploma course, Seoul South Korea, 2557-2558

ประวัติการทำงาน:

 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, จันทบุรี, 2548-2550
 • Dermaplus  clinic, 2550-2552
 • Pan Clinic, ราชเทวี กรุ๊ป, 2552-2554
 • TNC clinic, 2554-2555
 • Makalin Clinic, 2555-2559
 • มาสเตอร์พีซ คลินิก, ปัจจุบัน

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

DR.RAWEEWAT MASCHAMADOL

The  Degree of Doctor of Medicine , Rungsit University, Thailand

 • Speaker, Thread Lift training – LDK, Miracu Thread
 • International Speaker Thread Lift skin contouring in India (Mumbai and New delhi)
 •  Co-Speaker in Maefahluang University with Dr. Ha Ji Hoon
 • Speaker in academic conference Maefahluang University “Rejuvenate Evolution in Anti-Aging and Regenerative medicine”
 • Speaker of Anteis filler
 • แพทย์และผู้ฝึกสอนแพทย์ Spring Lift
 • แพทย์วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีด Dysport ( botulinum toxin A จากประเทศอังกฤษ )