ความประทับใจหลังปลูกผมแบบ FUE ที่มาสเตอร์พีซ คลินิก คุณจิล

 

 

คุณจิล นักธุรกิจชาวฮ่องกง ไว้วางใจให้มาสเตอร์พีซ คลินิก ดูแลเรื่องการดูแลรักษาเส้นผม และปลูกผม ใครที่สนใจเรื่องการการปลูกผม