การปลูกผม

การปลูกผม ปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายวิธีที่สามารถรักษาอาการผมหลุด ผมร่วง อันเป็นสาเหตุทำให้หนังศีรษะบาง ล้าน แต่ก่อนที่จะรู้จักการปลูกผม เราควรรู้จักองค์ประกอบของเส้นผมและสาเหตุของอาการผมหลุด ผมร่วง เสียก่อน เพื่อที่จะสามารถหาวิธีรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาของเราได้ดีที่สุด

ทำความรู้จักกับเส้นผม

เส้นผม (hair shaft) 

เป็นเซลล์ส่วนที่ตายแล้ว ไม่มีชีวิตและความรู้สึก เกิดการทับถมกันจนเจริญงอกยาวออกมาเพื่อปกคลุมศีรษะ โดยเส้นผมแต่ละชนิด ก็จะมีลักษณะโครงสร้างภายในที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ปรากฏให้เห็นภายนอกออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ผมเหยียดตรง ผมหยักศก ผมสีดำ ผมสีน้ำตาล เป็นต้น

รากผม (hair root)

เป็นส่วนที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของหนังศีรษะ ซึ่งมีรูปทรงเหมือนหลอดปากแคบ เรียกว่าต่อมรากผม (hair follicle) ตอนล่างสุดของรากผมมีลักษณะโป่งออกเป็นกระเปาะเปิด เป็นโพรงเว้าเข้าด้านใน ดังนั้นต่อมรากผมแต่ละต่อมจะมีปุ่มปลายแหลม 1 อันเสมอ ปุ่มนี้มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม เพราะเป็นส่วนที่มีโลหิต และเส้นประสาทมาเลี้ยงทำให้เซลล์รากผมมีการเจริญแบ่งตัว เกิดเซลล์ใหม่ของผมขึ้นเรื่อยๆ คนที่หัวล้านมีสาเหตุมาจากเซลล์ของปุ่มปลายแหลมนี้ตายหรือฝ่อไป ผมจะขาดอาหารและหลุดร่วงโดยไม่มีการงอกใหม่

 • Hair Shaft – เส้นผม คือส่วนที่งอกเหนือหนังศีรษะ
 • Hair Root  – รากผม คือส่วนที่ฝังใต้หนังศีรษะ

โครงสร้างเส้นผม

 • เกล็ดผม เกล็ดผมคือชั้นนอกสุดของเส้นผมประกอบขึ้นจากเซลล์เคราตินที่เรียงซ้อนกันหลายชั้น หน้าที่หลักของเกล็ดผมคือปกป้องเนื้อผมจากการถูกทำลาย
 • เนื้อผม ภายใต้ชั้นเกล็ดผมคือเนื้อผม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเส้นผมเนื้อผมประกอบด้วยเส้นใยเคราตินสายยาวหลายสายที่ยึดเกาะกันด้วยกาวธรรมชาติของเส้นผม
 • แกนผม ที่ใจกลางของเส้นผมคือแกนผม ซึ่งมีโครงสร้างเปิดเป็นรูกลวง แต่อาจไม่ได้มีอยู่ตลอดความยาวของเส้นผม โครงสร้างที่เป็นรูกลวง เพิ่มความหนาให้กับผม

ผม หมายถึง ขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์ เป็นเคราตินที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน และแร่ธาตุต่างๆ เช่น

 • โปรตีน องค์ประกอบหลักของผมคือโปรตีนเคราติน โปรตีน คือ โพลีเมอร์ขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโน ซึ่งจะบ่งบอกถึง ความแข็งแรงโดยรวมของเส้นผม
 • น้ำ เมื่อเส้นผมมีองค์ประกอบน้ำสูง เส้นผมจะยิ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นกัน
 • เมลานิน เป็นตัวกำหนดสีผม ผมขาวเกิดจากการผลิตเม็ดสีเมลานินลดลงหรือหยุดการผลิตเม็ดสีเมลานิน
 • ลิพิด (ไขมัน) เปรียบเสมือน “กาวเชื่อม” ที่ยึดผมเข้าไว้ด้วยกัน ลิพิดเป็นเกราะป้องกันการสูญเสียความชื้นจากเส้นผม และช่วยให้เกล็ดผมต้านทานต่อการเสียดสีที่ทำร้ายเส้นผม

วัฎจักรของเส้นผม

 • ระยะเจริญเติบโต (Anagen)

ระยะเจริญเติบโตจะคงอยู่เป็นเวลา 2-6 ปี ช่วงระยะเวลานี้ถูกกำหนดไว้แล้วโดยพันธุกรรม ยิ่งต่อมรากผมอยู่ในระยะเจริญเติบโตนานเท่าไร เส้นผมจะยิ่งงอกได้ยาวมากเท่านั้น ผู้ที่มีระยะเจริญเติบโตของเส้นผมยาวนานจะมีผมที่งอกได้ยาวกว่าผู้ที่มีระยะเจริญเติบโตของเส้นผมสั้น ประมาณ 90%

 • ระยะหยุดเจริญเติบโต (Catagen)

ระยะหยุดเจริญเติบโตคือระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างระยะเจริญเติบโตและระยะหลุดร่วง ซึ่งคงอยู่เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เส้นผมจะหยุดงอกและพักให้ต่อมรากผมได้ฟื้นบำรุงตัวเอง ในระหว่างระยะหยุดเจริญเติบโตต่อมรากผมจะหดตัวส่งผลให้เส้นผมถูกดันขึ้นด้านบน

 • ระยะหลุดร่วง (Telogen)

ระยะหลุดร่วงคือระยะพัก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะพัก เส้นผมจะหลุดร่วงออกและมีผมเส้นใหม่
งอกขึ้นมาแทนที่ ต่อมรากผมกลับเข้าสู่ระยะเจริญเติบโตและเริ่มต้นวงจรการงอกใหม่ของเส้นผมอีกครั้ง

ผมร่วงคืออะไร

ผมร่วงคือ อาการที่ผมหลุดหรือร่วงมากผิดปกติ (Hair loss หรือ Alopecia) นอกจากจะส่งผลถึงบุคลิกภาพแล้ว ยังอาจเป็นอาการแสดงของโรคอื่นๆที่ซ่อนอยู่ ถ้ามีลักษณะร่วงเป็นหย่อม หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆร่วมด้วย ดังนั้นเมื่อพูดถึง “ผมร่วง” จะหมายถึง “อาการผมร่วงที่ผิดปกติ” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา “ผมบาง” และ “หนังศีรษะล้าน” ได้ในที่สุด

ผมร่วงคืออะไร

ผมร่วงคือ อาการที่ผมหลุดหรือร่วงมากผิดปกติ (Hair loss หรือ Alopecia) นอกจากจะส่งผลถึงบุคลิกภาพแล้ว ยังอาจเป็นอาการแสดงของโรคอื่นๆที่ซ่อนอยู่ ถ้ามีลักษณะร่วงเป็นหย่อม หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆร่วมด้วย ดังนั้นเมื่อพูดถึง “ผมร่วง” จะหมายถึง “อาการผมร่วงที่ผิดปกติ” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา “ผมบาง” และ “หนังศีรษะล้าน” ได้ในที่สุด

ศัลยกรรมปลูกผม แบบไม่ต้องผ่าตัด (Hair Transplant)

ปัจจุบันการรักษาปัญหาผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะล้านนั้น มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้ยาสระผม การทานยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงการรักษาในรูปแบบอื่นๆ แต่การรักษาที่ได้ผลลัพธ์ที่เห็นผลมากที่สุด คือการศัลยกรรมปลูกผมแบบไม่ต้องผ่าตัด (Hair Transplant) เพราะมีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและรากผมที่แข็งแรงมากที่สุดเข้าไปทนแทนบริเวณที่เกิดปัญหา ทำให้สามารถหวังผลได้ว่าเส้นผมจะขึ้นใหม่ได้อย่างแน่นอน โดยมีด้วยกัน 2 วิธี คือ การปลูกผม แบบ FUE (Follicular Unit Extraction) และ การปลูกผมแบบ FUT (Follicular Unit Transplantation)

การปลูกผมไม่ต้องผ่าตัดแบบ FUE (Follicular Unit Extraction)

เป็นการปลูกผมที่นิยมมากในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็น วิธีการปลูกผม ที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่และทันสมัยมากที่สุด ณ ตอนนี้ ซึ่งการปลูกผมแบบ FUE นั้นไม่ใช่การผ่าตัด ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาเจ็บตัวน้อย ไม่ต้องพักฟื้นนาน อ่านต่อคลิก

การปลูกผมไม่ต้องผ่าตัดแบบ FUT (Follicular Unit Transplantation)

การปลูกผมแบบ FUT นั้น เป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก จึงอาจไม่นับเป็นการผ่าตัดก็ได้เช่นกัน อ่านต่อคลิก

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด หุ่นยนต์ปลูกผม ARTAS “ARTAS  หุ่นยนต์ปลูกผม” ที่เป็น “Robot Hair Transplant” เพียงตัวเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ด้านหุ่นยนต์รวมกับศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ข้อมูลด้านเส้นผม รากผม ทิศทาง มุมและองศาของรากผม ได้รับการรวบรวมและวิเคราะห์บรรจุไว้ในมันสมองของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์  ARTAS จึงเปรียบเสมือนศัลยแพทย์ปลูกผมที่มีความชำนาญมากที่สุดที่สามารถเจาะเก็บรากผมได้อย่างแม่นยำ อ่านต่อคลิก

ทรีตเมนท์ผม นอกจากการ ศัลยกรรมปลูกผม แบบไม่ผ่าตัด (Hair Transplant) มาสเตอร์พีซ คลินิกยังมีบริการทรีตเมนท์ผม (Hair Treatment) ช่วยยกระดับการรักษาอาการผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะล้าน ได้อย่างครอบคลุมมาก พร้อมบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง ซึ่งการทำทรีตเมนท์ผมที่มาสเตอร์พีซ คลินิก สามารถทำได้ทุกบุคคล  อ่านต่อคลิก